Khách Hàng

DANH MỤC KHÁCH HÀNG

 

01. Công ty TNHH Liên Doanh Dịch Vụ BJ – PV Drilling

02. Công ty PVDrilling Production Testers International

03. Công ty TNHH X Drilling Tools Việt Nam

04. Công ty TNHH MTV Địa vật lý giếng khoan dầu khí

05. Công ty TNHH APDS Việt Nam

06. Công ty TNHH Weather Ford Việt Nam

07. Công ty Cổ phần LDT

08. Công ty Cổ phần CNG Việt Nam

09. Công ty CP DV Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng CT dầu khí biển PTSC

10. Namconson Pipeline Co.

11. Phoenix Việt Nam

12. Haliburton Việt Nam

13. PVD Logging Service Company Limited

14. Công ty TNHH Kỹ thuật cơ khí hàng hải Vina Offshore

15. Star - Luck

16. Công ty TNHH Vietubes

17. Công ty TNHH Strategic Marine (V)

18. Công ty Cổ phần Dịch vụ Hải Mã

19. Công ty TNHH Hải Đông

20. Công ty TNHH Thông tin Kỹ thuật Minh Anh 

21. Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật dầu khí biển PVD

22. Công ty TNHH Ba Lạt 

23. Công ty TNHH Dịch vụ dầu khí Amsito

24. Premier oil Vietnam offshore B.V.

25. Công ty TNHH TM – DV Nhật Long

26. Công ty liên doanh điều hành chung Hoàng Long

27. Công ty Cổ phần hàng hải Semco Việt Nam

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Hotline : 0254.3 626 915

Kinh doanh

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG